SPECIALISTA PRO FINANCOVÁNÍ REAL ESTATE PROJEKTŮ PRO KLIDNOU SÍLU NA TRHU

100 000 Kč
PRAHA
Back to offers
Finance & Accounting

SPECIALISTA PRO FINANCOVÁNÍ REAL ESTATE PROJEKTŮ PRO KLIDNOU SÍLU NA TRHU

Finance & Accounting

Hledáme kandidáta se zkušenostmi z oblasti TREASURY a/nebo oblasti FINANCING (ideálně) real estate projektů pro podporu činnosti Group Treasury Directora a celého finančního oddělení developerské a investiční společnosti. Vhodný kandidát by měl mít praxi s externím či interním financováním, výhodou je orientace v kapitálovém zdrojích či praxe ve využívání nástrojů kapitálového trhu k financování projektů. Kandidát bude spoluzodpovědný za všechny treasury aspekty podnikání ve všech zemích. Iniciuje, monitoruje a realizuje konkrétní činnosti v oblasti externího a interního financování a řízení cash-flow.

Náplň práce kandidáta:

Externí Financování

 • účastní se due diligence ve vztahu k otázkám financování
 • připravuje podklady pro oslovení potenciálních financujících institucí
 • účastní se jednání o podmínkách financování, organizuje odpovědi na doplňující dotazy / žádosti o další dokumenty
 • spolureviduje a komentuje smluvní dokumentaci, včetně zajištění příp. konzultací s relevantními spolupracovníky (fin./projektový/akviziční manažer apod.)
 • organizuje plnění podmínek: podpisu a čerpání financování, dále splacení úvěrů a výmazu zástav
 • udržuje databázi aktuálních informací o externím (i interním) financování a jeho parametrech
 • ve spolupráci s lokálními fin. manažery monitoruje dodržování smluv

Interní Financování

 • na základě konkrétního zadání nebo potřeby cash-flow, předkládá návrhy na strukturování nového financování a/nebo restrukturalizaci stávajícího financování
 • spolureviduje a komentuje smluvní dokumentaci
 • monitoruje realizaci souvisejících transakcí (čerpání, splácení, platba úroků, FX konverze)
 • archivuje smluvní dokumentaci a udržuje její kompletnost (včetně případných změn)

Externí kapitálové zdroje (korporátní dluhopisy, směnky, FKI apod.)

 • monitoruje (dluhopisy, směnky) / zajišťuje kompletnost a aktuálnost databáze informací o externích kapitálových zdrojích a jejich parametrech
 • monitoruje strukturu a splatnost jednotlivých zdrojů a iniciuje jejich znovu načerpání, případně navrhuje úpravy parametrů (struktura a druh zdrojů)
 • poskytuje podporu v administrativních a regulatorních procesech (ISIN, AML apod.) a souvisejících dokumentech

Cash-flow monitoring & management

 • monitoruje stav a vývoj cash-flow a likvidity celé skupiny (ve spolupráci s lokálními manažery)
 • podílí se na přípravě a kontrole realizace plánu cash-flow skupiny, případně konkrétních entit
 • sdružuje a sdílí aktuální informace o cash-flow a likviditě

Pozice je vhodná pro zkušené matadory i schopné kandidáty, kteří chtějí profesní rozvoj ve stabilní společnosti s širokým portfoliem projektů.

Share the offer with others and get an IPAD

Info about offer

Print

Salary

100 000 Kč

Do you want to apply
for this job?

Great! Leave us a contact and we will contact you with further details.
Prušák Group

SPECIALISTA PRO FINANCOVÁNÍ REAL ESTATE PROJEKTŮ PRO KLIDNOU SÍLU NA TRHU

Hledáme kandidáta se zkušenostmi z oblasti TREASURY a/nebo oblasti FINANCING (ideálně) real estate projektů pro podporu činnosti Group Treasury Directora a celého finančního oddělení developerské a investiční společnosti. Vhodný kandidát by měl mít praxi s externím či interním financováním, výhodou je orientace v kapitálovém zdrojích či praxe ve využívání nástrojů kapitálového trhu k financování projektů. Kandidát bude spoluzodpovědný za všechny treasury aspekty podnikání ve všech zemích. Iniciuje, monitoruje a realizuje konkrétní činnosti v oblasti externího a interního financování a řízení cash-flow.

Náplň práce kandidáta:

Externí Financování

Interní Financování

Externí kapitálové zdroje (korporátní dluhopisy, směnky, FKI apod.)

Cash-flow monitoring & management

Pozice je vhodná pro zkušené matadory i schopné kandidáty, kteří chtějí profesní rozvoj ve stabilní společnosti s širokým portfoliem projektů.


Info about offer


Salary

100 000 Kč

Děkujeme za doporučení

Thank you for your interest,
we will contact you as soon as possible

Back home