BACK OFFICE MANGER - VEDOUCÍ ADMINISTRACE - TOP INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

70 000 Kč - 100 000 Kč
Praha
Back to offers
Finance & Accounting

BACK OFFICE MANGER - VEDOUCÍ ADMINISTRACE - TOP INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Finance & Accounting

PRAHA

PRESTIŽNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, FOND

měl/a byste mít:

 • Znalost produktů fondů kolektivního investování, FKI a produktů finančních a kapitálových trhů (ETF, bondy, OTC deriváty)
 • Zkušenost se způsobem nastavení a výpočtem provizí distribuční síti
 • Zkušenosti s vedením menšího týmu velkou výhodou

 

Specifikace pracovní náplně:

 • Vedení týmu (personální agenda, koordinace úkolů a rolí v týmu, supervize, proškolování)
 • Nastavování nových, zlepšování a automatizace stávajících procesů, definice změnových požadavků pro interní IT a externí dodavatele (prostřednictvím JIRA, GitLab), úprava procesních manuálů
 • Zakládání nových fondů, instrumentů a protistran do back-end systémů (Topas, FEIS, TA)
 • Komunikace s depozitářem ohledně změn v procesech, nových fondech, změnách ve výpočtu NAV
 • Příprava podkladů pro VZ, auditory atd za část administrace
 • Připomínkování a podněty pro změny ve VOP a statutech fondů
 • Reporting na ČNB (výroční zprávy, hlášení CRR, CRS, výsledky stress testů)
 • Zastřešení komunikace s klienty (obhospodařovateli administrovaných fondů), implementace nových požadavků do procesů administrace, příprava cenových nabídek služeb
 • Příprava a následný monitoring budgetu týmu, tvorba business case pro nové služby
 • Schvalování faktur, autorizace platebních příkazů v MC a iBankingu

 

Požadavky:

 • Znalost produktů fondů kolektivního investování, FKI a produktů finančních a kapitálových trhů (ETF, bondy, OTC deriváty)
 • Zkušenost se způsobem nastavení a výpočtem provizí distribuční síti
 • Znalost principu výpočtu NAV fondů a navazujících procesů účetní závěrky
 • Zkušenost s procesy denní agendy fondu kolektivního investování (administrace smluv investorů včetně KYC a AML procesů, zpracování úpisů a odkupů, rekonciliace pozic a zůstatků na bankovních účtech, příprava podkladů pro výpočet hodnoty majetku, stanovení hodnoty majetku a výpočet ceny podílového listu/investiční akcie, zobchodování, účetní závěrka)
 • Orientace ve výkazech zasílaných na regulátora (ČNB) – SDAT a SDNS)
 • Základy účetnictví fondů
 • Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
 • Znalost SW Arbes Technologies (TOPAS, FEIS, TA) výhodou
 • Uživatelská znalost práce se systémem Bloomberg

 Více detailů vám rád poskytnu během našeho důvěrného rozhovoru. Aplikujte či doporučte.

 

 

 

Share the offer with others and get an IPAD

Info about offer

Print

Salary

70 000 Kč - 100 000 Kč

Do you want to apply
for this job?

Great! Leave us a contact and we will contact you with further details.
Prušák Group

BACK OFFICE MANGER - VEDOUCÍ ADMINISTRACE - TOP INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PRAHA

PRESTIŽNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, FOND

měl/a byste mít:

 

Specifikace pracovní náplně:

 

Požadavky:

 Více detailů vám rád poskytnu během našeho důvěrného rozhovoru. Aplikujte či doporučte.

 

 

 


Info about offer


Salary

70 000 Kč - 100 000 Kč

Děkujeme za doporučení

Thank you for your interest,
we will contact you as soon as possible

Back home