Profil PrušákGroup

PrušákGroup je dynamická a inovativní konzultační společnost působící v oblasti lidských zdrojů. Naším posláním je získávat a rozvíjet největší konkurenční výhodu našich partnerů – lidský kapitál. PrusakGroup je ryze česká společnost s perfektní orientací na českém trhu se specializací Sales&Marketing (napříč sektory), Real Estate & Construction, Energy.

Proč vstoupit v partnerství právě s PrusakGroup?

  •  to, co děláme, děláme s chutí, to odráží naše úspěchy
  •  jsme na sebe nároční a máme vysoké ambice, což oceňují naši kandidáti, klienti
  • nevzdáváme se při řešení složitých projektů, a to nás posiluje
  • schopnost empatie nám otevírá oči a akceleruje naše úsilí
  • sympatizujeme s komerčně smýšlejícími lidmi
  • respektujeme efektivní procesy – jsme rychlejší při zachování maximální kvality
  • ctíme morální principy
Recruitment – „pernament placement“ nábor vedený kombinací nejmodernějších nástrojů pro dosažení nejefektivnějšího výběru.Headhunting – cílené oslovení pracovníka, který působí na identické či obdobné pracovní pozici u konkurence. Výhodou, kterou tento výběr zaměstnanců přináší, je oslovení kvalifikovaného a kvalitního zaměstnance, jehož není třeba nijak zaškolovat či připravovat.

Executive Search – komplexní zmapování trhu za účelem identifikovat relevantní specialisty formou cíleného oslovení.

Reference  Check & Screening Solutions – Kandidát není jen osobou, která má za ideálních podmínek přinést jen pozitiva. Bohužel, jak naše praxe ukazuje, je v současné době s kandidáty spjata i řada rizik, a to díky účelově upraveným informacím nebo nepravdám, které o sobě mohou uvádět. Z tohoto důvodu u každého z našich kandidátů ověřujeme údaje, které nám o sobě sdělují. Díky objektivnímu ověření skutečnosti poskytujeme budoucímu zaměstnavateli ujištění, že uchazeč splňuje požadované morální i profesní kvality. Naším partnerem v této oblasti je společnost Screening Solutions, jednička v poskytování služeb Pre-Employment Screening na českém trhu.