Dejte nám o sobě vědět!

Zasláním Vašeho životopisu se dostanete do pravidelně aktualizované databáze společnosti Prušák Group s.r.o., kterou spravujeme s extrémní diskrétností.

Váš životopis se v zápětí dostává do rukou zkušeného specialisty, který s Vámi bude konzultovat další postup.

Budete mít přístup k aktuálním informacím z trhu práce, a tak Vám neunikne informace o aktuálních pracovních výzvách, které se kontinuálně na trhu vytvářejí.

Váš životopis prosím vložte v angličtině, případně i v českém jazyce (kapacitně ideálně do 1MB).

Nahrání vašeho CV

  • Zasláním životopisu i ostatních osobních dokumentů vyjadřujete svůj souhlas s uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů společností Prušák Group s.r.o., za účelem zprostředkování práce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat.
 

Kontrola

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a citlivých údajů

V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen Zákon).

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat uvedených v mém životopise dávám výslovný souhlas společnosti Constellation s. r.o., se sídlem U Prašné brány 1, IČ 28986792 (dále jen Správce) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně právního vztahu, pro mou osobu.

Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracovávání citlivých údajů, pokud jsem je Správci poskytl/poskytla.

Prohlašuji, že jsem byl/byla Správcem informován/informována o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů,
  • mých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování,
  • povaze automatizovaného zpracování mých osobních údajů,
  • předávání mých osobních údajů třetím stranám,
  • mém právu žádat Správce o informace o zpracovávání svých osobních údajů,
  • mém právu žádat Správce o blokování, provedení oprav, doplnění, likvidaci mých osobních údajů i o svém právu kdykoliv odvolat tento souhlas.